• frei
  • belegt
  • Feiertag

Januar 2022

MoDiMiDoFrSaSo
52 27 28 29 30 31 1
30.12.2021 – 07.01.2022
Belegt
(Neujahrstag)
2
30.12.2021 – 07.01.2022
Belegt
(Berchtoldstag)
1 3
30.12.2021 – 07.01.2022
Belegt
4
30.12.2021 – 07.01.2022
Belegt
5
30.12.2021 – 07.01.2022
Belegt
6
30.12.2021 – 07.01.2022
Belegt
(Heilige Drei Könige)
7
30.12.2021 – 07.01.2022
Belegt
8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22
22.01.2022 – 24.01.2022
Belegt
23
22.01.2022 – 24.01.2022
Belegt
4 24
22.01.2022 – 24.01.2022
Belegt
25 26 27 28 29 30
5 31 1 2 3 4 5 6

Februar 2022

MoDiMiDoFrSaSo
5 31 1 2 3 4 5
05.02.2022 – 08.02.2022
Belegt
6
05.02.2022 – 08.02.2022
Belegt
6 7
05.02.2022 – 08.02.2022
Belegt
8
05.02.2022 – 08.02.2022
Belegt
9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18
18.02.2022 – 26.02.2022
Belegt
19
18.02.2022 – 26.02.2022
Belegt
20
18.02.2022 – 26.02.2022
Belegt
8 21
18.02.2022 – 26.02.2022
Belegt
22
18.02.2022 – 26.02.2022
Belegt
23
18.02.2022 – 26.02.2022
Belegt
24
18.02.2022 – 26.02.2022
Belegt
25
18.02.2022 – 26.02.2022
Belegt
26
18.02.2022 – 26.02.2022
Belegt
27
9 28 1 2 3 4 5 6

März 2022

MoDiMiDoFrSaSo
9 28 1 2 3 4
04.03.2022 – 07.03.2022
Belegt
5
04.03.2022 – 07.03.2022
Belegt
6
04.03.2022 – 07.03.2022
Belegt
10 7
04.03.2022 – 07.03.2022
Belegt
8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18
18.03.2022 – 21.03.2022
Belegt
19
18.03.2022 – 21.03.2022
Belegt
20
18.03.2022 – 21.03.2022
Belegt
12 21
18.03.2022 – 21.03.2022
Belegt
22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31 1 2 3

April 2022

MoDiMiDoFrSaSo
13 28 29 30 31 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15
Karfreitag
16
Karsamstag
17
Ostersonntag
16 18
Ostermontag
19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30 1

Mai 2022

MoDiMiDoFrSaSo
17 25 26 27 28 29 30 1
1. Mai
Tag der Arbeit
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
13
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
14
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
15
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
20 16
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
17
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
18
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
19
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
20
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
21
12.05.2022 – 21.05.2022
Belegt
22
21 23 24 25
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
26
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
27
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
28
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
29
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
22 30
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
31
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
1 2 3 4 5

Juni 2022

MoDiMiDoFrSaSo
22 30 31 1
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
2
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
3
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
4
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
5
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
(Pfingstsonntag)
23 6
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
(Pfingstmontag)
7
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
8
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
9
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
10
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
11
25.05.2022 – 11.06.2022
Belegt
12
24 13
13.06.2022 – 18.06.2022
Belegt
14
13.06.2022 – 18.06.2022
Belegt
15
13.06.2022 – 18.06.2022
Belegt
16
13.06.2022 – 18.06.2022
Belegt
17
13.06.2022 – 18.06.2022
Belegt
18
13.06.2022 – 18.06.2022
Belegt
19
25 20
20.06.2022 – 25.06.2022
Belegt
21
20.06.2022 – 25.06.2022
Belegt
22
20.06.2022 – 25.06.2022
Belegt
23
20.06.2022 – 25.06.2022
Belegt
24
20.06.2022 – 25.06.2022
Belegt
25
20.06.2022 – 25.06.2022
Belegt
26
26 27
27.06.2022 – 02.07.2022
Belegt
28
27.06.2022 – 02.07.2022
Belegt
29
27.06.2022 – 02.07.2022
Belegt
30
27.06.2022 – 02.07.2022
Belegt
1 2 3

Juli 2022

MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 1
27.06.2022 – 02.07.2022
Belegt
2
27.06.2022 – 02.07.2022
Belegt
3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
12
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
13
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
14
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
15
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
16
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
17
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
29 18
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
19
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
20
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
21
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
22
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
23
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
24
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
30 25
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
26
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
27
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
28
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
29
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
30
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
31
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt

August 2022

MoDiMiDoFrSaSo
31 1
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
(Bundesfeier)
2
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
3
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
4
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
5
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
6
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
7
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
32 8
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
9
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
10
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
11
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
12
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
13
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
14
11.07.2022 – 14.08.2022
Belegt
33 15
15. August
Mariä Himmelfahrt
16 17 18 19 20
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
21
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
34 22
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
23
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
24
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
25
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
26
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
27
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
28
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
35 29
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
30
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
31
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
1 2 3 4

September 2022

MoDiMiDoFrSaSo
35 29 30 31 1
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
2
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
3
20.08.2022 – 03.09.2022
Belegt
4
36 5
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
6
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
7
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
8
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
9
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
10
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
11
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
37 12
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
13
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
14
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
15
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
16
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
17
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
18
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
38 19
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
20
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
21
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
22
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
23
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
24
05.09.2022 – 24.09.2022
Belegt
25
39 26 27 28 29 30 1 2

Oktober 2022

MoDiMiDoFrSaSo
39 26 27 28 29 30 1
01.10.2022 – 09.10.2022
Belegt
2
01.10.2022 – 09.10.2022
Belegt
40 3
01.10.2022 – 09.10.2022
Belegt
4
01.10.2022 – 09.10.2022
Belegt
5
01.10.2022 – 09.10.2022
Belegt
6
01.10.2022 – 09.10.2022
Belegt
7
01.10.2022 – 09.10.2022
Belegt
8
01.10.2022 – 09.10.2022
Belegt
9
01.10.2022 – 09.10.2022
Belegt
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31 1 2 3 4 5 6

November 2022

MoDiMiDoFrSaSo
44 31 1
1. November
Allerheiligen
2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30 1 2 3 4

Dezember 2022

MoDiMiDoFrSaSo
48 28 29 30 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
25. Dezember
Weihnachtstag
52 26
26. Dezember
Stephanstag
27 28 29 30
30.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
31
30.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
1