• frei
  • belegt
  • Feiertag

Oktober 2022

MoDiMiDoFrSaSo
39 26 27 28 29 30 1
29.09.2022 – 01.10.2022
Belegt
2
40 3 4 5 6 7 8 9
09.10.2022 – 14.10.2022
Belegt
41 10
09.10.2022 – 14.10.2022
Belegt
11
09.10.2022 – 14.10.2022
Belegt
12
09.10.2022 – 14.10.2022
Belegt
13
09.10.2022 – 14.10.2022
Belegt
14
09.10.2022 – 14.10.2022
Belegt
15 16
42 17
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
18
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
19
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
20
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
21
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
22
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
23
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
43 24
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
25
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
26
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
27
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
28
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
29
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
30
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
44 31
17.10.2022 – 31.10.2022
Belegt
1 2 3 4 5 6

November 2022

MoDiMiDoFrSaSo
44 31 1
1. November
Allerheiligen
2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26
26.11.2022 – 28.11.2022
Belegt
27
26.11.2022 – 28.11.2022
Belegt
48 28
26.11.2022 – 28.11.2022
Belegt
29 30 1 2 3 4

Dezember 2022

MoDiMiDoFrSaSo
48 28 29 30 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
24
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
25
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
(Weihnachtstag)
52 26
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
(Stephanstag)
27
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
28
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
29
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
30
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
31
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
1

Januar 2023

MoDiMiDoFrSaSo
52 26 27 28 29 30 31 1
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
(Neujahrstag)
1 2
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
(Berchtoldstag)
3
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
4
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
5
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
6
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
(Heilige Drei Könige)
7
23.12.2022 – 07.01.2023
Belegt
8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19
19.01.2023 – 23.01.2023
Belegt
20
19.01.2023 – 23.01.2023
Belegt
21
19.01.2023 – 23.01.2023
Belegt
22
19.01.2023 – 23.01.2023
Belegt
4 23
19.01.2023 – 23.01.2023
Belegt
24 25 26 27 28
28.01.2023 – 31.01.2023
Belegt
29
28.01.2023 – 31.01.2023
Belegt
5 30
28.01.2023 – 31.01.2023
Belegt
31
28.01.2023 – 31.01.2023
Belegt
1 2 3 4 5

Februar 2023

MoDiMiDoFrSaSo
5 30 31 1 2
02.02.2023 – 06.02.2023
Belegt
3
02.02.2023 – 06.02.2023
Belegt
4
02.02.2023 – 06.02.2023
Belegt
5
02.02.2023 – 06.02.2023
Belegt
6 6
02.02.2023 – 06.02.2023
Belegt
7 8 9 10 11
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
12
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
7 13
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
14
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
15
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
16
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
17
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
18
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
19
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
8 20
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
21
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
22
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
23
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
24
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
25
11.02.2023 – 25.02.2023
Belegt
26
9 27 28 1 2 3 4 5

März 2023

MoDiMiDoFrSaSo
9 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2

April 2023

MoDiMiDoFrSaSo
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7
Karfreitag
8
Karsamstag
9
Ostersonntag
15 10
Ostermontag
11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24
24.04.2023 – 29.04.2023
Belegt
25
24.04.2023 – 29.04.2023
Belegt
26
24.04.2023 – 29.04.2023
Belegt
27
24.04.2023 – 29.04.2023
Belegt
28
24.04.2023 – 29.04.2023
Belegt
29
24.04.2023 – 29.04.2023
Belegt
30

Mai 2023

MoDiMiDoFrSaSo
18 1
1. Mai
Tag der Arbeit
2 3 4
04.05.2023 – 08.05.2023
Belegt
5
04.05.2023 – 08.05.2023
Belegt
6
04.05.2023 – 08.05.2023
Belegt
7
04.05.2023 – 08.05.2023
Belegt
19 8
04.05.2023 – 08.05.2023
Belegt
9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22
22.05.2023 – 30.05.2023
Belegt
23
22.05.2023 – 30.05.2023
Belegt
24
22.05.2023 – 30.05.2023
Belegt
25
22.05.2023 – 30.05.2023
Belegt
26
22.05.2023 – 30.05.2023
Belegt
27
22.05.2023 – 30.05.2023
Belegt
28
22.05.2023 – 30.05.2023
Belegt
(Pfingstsonntag)
22 29
22.05.2023 – 30.05.2023
Belegt
(Pfingstmontag)
30
22.05.2023 – 30.05.2023
Belegt
31 1 2 3 4

Juni 2023

MoDiMiDoFrSaSo
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10
10.06.2023 – 11.06.2023
Belegt
11
10.06.2023 – 11.06.2023
Belegt
24 12
12.06.2023 – 16.06.2023
Belegt
13
12.06.2023 – 16.06.2023
Belegt
14
12.06.2023 – 16.06.2023
Belegt
15
12.06.2023 – 16.06.2023
Belegt
16
12.06.2023 – 16.06.2023
Belegt
17 18
25 19
19.06.2023 – 24.06.2023
Belegt
20
19.06.2023 – 24.06.2023
Belegt
21
19.06.2023 – 24.06.2023
Belegt
22
19.06.2023 – 24.06.2023
Belegt
23
19.06.2023 – 24.06.2023
Belegt
24
19.06.2023 – 24.06.2023
Belegt
25
26 26
26.06.2023 – 01.07.2023
Belegt
27
26.06.2023 – 01.07.2023
Belegt
28
26.06.2023 – 01.07.2023
Belegt
29
26.06.2023 – 01.07.2023
Belegt
30
26.06.2023 – 01.07.2023
Belegt
1 2

Juli 2023

MoDiMiDoFrSaSo
26 26 27 28 29 30 1
26.06.2023 – 01.07.2023
Belegt
2
27 3 4 5 6 7 8
08.07.2023 – 16.07.2023
Belegt
9
08.07.2023 – 16.07.2023
Belegt
28 10
08.07.2023 – 16.07.2023
Belegt
11
08.07.2023 – 16.07.2023
Belegt
12
08.07.2023 – 16.07.2023
Belegt
13
08.07.2023 – 16.07.2023
Belegt
14
08.07.2023 – 16.07.2023
Belegt
15
08.07.2023 – 16.07.2023
Belegt
16
08.07.2023 – 16.07.2023
Belegt
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
28
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
29
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
30
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
31 31
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
1 2 3 4 5 6

August 2023

MoDiMiDoFrSaSo
31 31 1
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
(Bundesfeier)
2
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
3
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
4
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
5
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
6
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
32 7
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
8
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
9
27.07.2023 – 09.08.2023
Belegt
10 11 12 13
33 14 15
15. August
Mariä Himmelfahrt
16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3

September 2023

MoDiMiDoFrSaSo
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1